TKDK – IPARD II programı kapsamında 3. çağrısını yayınlamış ve çiftlik faaliyetlerinde kendi tüketiminde kullanmak üzere güneş enerjisinden elektrik tesislerine %65 oranına kadar hibe desteği vermektedir. 

Bu tedbir kapsamında aşağıdaki başlıklar altındaki tarım ve tarımdışı faaliyetler için güneş enerji tesisi kurulumuna hibe desteği verilecektir.

a) Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

b) Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

c) Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

d) Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

e) Su Ürünleri Yetiştiriciliği

f) Makine Parkları

g) Yenilenebilir Enerji Tesisleri (Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak gelir elde etmek için – hidroelektrik hariç – yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan yatırımlar)

 

Kaynak: www.tkdk.gov.tr