Anahtar teslim tesis kurulumu & EPC

EPC, İngilizce “Engineering Procurement and Construction” kelimelerinin kısaltması olup dilimizde “Mühendislik, Tedarik ve Kurulum” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, EPC hizmeti veren bir enerji firması projenin tüm mühendislik, tedarik ve montaj hizmetlerini üstlenmiş olmaktadır. Garanti Enerji olarak EPC hizmetleri kapsamında 

* Kurulumu planlanan tesis sahasının simülasyon programları vasıtası ile analiz edilmesi,

* Tesiste kullanılacak panel, inverter ve taşıyıcı konstrüksiyon gibi malzemelerin saha coğrafi özellikleri, müşteri ihtiyaçları ve kârlılık/maliyet temelinde değerlendirilerek seçilmesi,

* Solar malzemelerin sahaya uygun yerleşimi amacıyla entegrasyon ve uygulama projelerinin hazırlanması,

* Ara bağlantı ekipmanları ve şebeke bağlantı sistemlerinin tasarım ve planlanması,

* Güneş ışığından maksimum faydalanmak amacıyla gerekli yapım ve saha eğiminin projelendirilmesi,

* Topraklama, yıldırımdan korunma, kablo yerleşimi gibi temel işlemlerin optimum maliyetle planlanması,

* Projelerin ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak proje dosyalarının oluşturulması, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) tarafından onayının sağlanması,

* Proje aşamasında seçimi yapılmış olan malzemelerin tedarikleri,

* Uygulama yapılacak sahanın hazırlık ve tesfiyesinin yapılması,

* Projeye uygun montaj ve kurulumun uygulama ve entegrasyonunun gerçekleştirilmesi,

* Uygulaması biten tesisin TEDAŞ ve Dağıtım Şirketi tarafından uygunluğunun alınması (geçici kabulun yapılması),

* Şebeke bağlantısının yapılıp santralin devreye alınması ve  yatırımcıya teslimi hizmetlerini yerine getirmektedir.